การแปลง CMF เป็น CMH

โดย: แอดมินต้น [IP: 113.53.148.xxx]
เมื่อ: 2020-05-13 09:27:14
1 CMF = 1.7 CMHตัวอย่างหากเรามีค่า 1000 CFM เราอยากรู็ว่ามันคือกี่ CMH

เราก็เอา 1000 x 1.7 = 1700 CMHแค่นี้เราก็จะรู้ค่า CMH แล้ว#1 โดย: นักเรียนผู้อยากรู้ [IP: 1.46.1.xxx]
เมื่อ: 2022-09-06 11:53:08
1.7มาจากไหนครับ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 51,437