กรุณากรอกข้อความ...
 • SP-ท่อสไปรัลดักท์

 • RD-ท่อกลมตะเข็ยาว

 • E90-ข้องอ 90

 • E45-ข้องอ45

 • RTR-ท่อกลมเหลี่ยม

 • RTR1-ท่อกลมเหลี่ยมเยื้องศูนย์

 • RDC-ท่อลดกลม

 • OF-ท่อเยื้องศูนย์

 • RT1-สามทาง T

 • RT2- สามทางเฉียง

 • RT3-สามทาง T ลดในตัว

 • RT4-สามทางเฉียงลดในตัว

 • RT6-สามทางเฉียง+งอ45

 • RT7-สามทาง Y

 • RT8-สามทาง Y ลดในตัว

 • RT9-สามทาง Y + งอ 45

 • RT10-สามทางเฉียง+งอ45 ลดในตัว

 • TX-ท่อ 4 ทาง

 • SAD-ข้อต่ออ้านม้า

 • LE1-ปล่องกันฝน

 • LE2-หมวกจีนกันฝน

 • FLP-ผ้าใบกันสะเทือนกลม

Visitors: 44,492