ท่อเฟล็กซ์ (Flexible)

ท่อเฟล็ก (Flexible Duct)

 

ท่อเฟล็ก เป็นท่อลมระบายอากาศ ที่สามารถดัดงอได้ มีทั้งแบบมาตรฐาน และที่สามารถอยู่ตัวได้ หรือดัดคงรูป ซึ่งท่อเฟล็กนั้นมีผลิต วัสดุที่ใช้ในการผลิตอยู่หลายวัสดุ เพื่อจุดประสงค์ในการใช้งานทที่ต่างกัน เช่น  ใช้ในงานระบายอากาศซึ่งอาจมีไอน้ำจากความเย็นและความร้อนซึ่ง จะช่วยไม่ให้ไอน้ำระเหยออกมานอก เป็นต้นดังนั้นท่านควรเลือกชนิดของท่อเฟล็กซ์ให้เหมาะสมกับการใช้งานและท่อเฟล็กซ์ราคาและคุณภาพที่ต้องการใช้

 

 

 

  • เฟล็กอ่อนเปลื่อย

  • เฟล็กหุ้มใยแก้ว

  • เฟล็กแข็ง

  • เฟล็กกระดูกงู(A-Type)

Visitors: 67,936