ฉนวนใยหิน

ฉนวนใยหิน ROXUL

สำหรับงานทนอุณหภูมิสูง 200-600 C และ ซับเสียงได้ดีเยี่ยม NCR 098

ฉนวนใยหิน ROXUL  ผลิตจากการหลอมหินที่อุณหภูมิมากกว่า 1,000 °C แล้วปั่นเป็นเส้นใยของหิน

มีคุณสมบัติดีเยี่ยม  เป็นฉนวนกันความร้อนคุณภาพสูง            

 ไม่ติดไฟ                          

 ดูดซับเสียงได้อย่างดีเยี่ยม                         

 ไม่ดูดซับน้ำดังนั้นจะไม่ขึ้นรา  และยากต่อการผุพัง                    

ปลอดภัยต่อผู้ใช้งานเพราะเป็นสารไม่ก่อมะเร็ง

ประเภทฉนวนใยหิน     

       แบบม้วน / แบบแผ่น / แบบม้วนมีตาข่าย  / แบบท่อ     

      สามารถแปรรูปได้โดยการติด ฟอยล์ หุ้ม Metalize Film

     Density :  40 , 60 , 80 , 100 , 120 kg/m3

    Thickness :   25 , 40 , 50 , 70 , 100  mm.

การเลือกใช้งานใยหิน ขึ้นกับ อุณหภูมิการใช้งาน ลักษณะงานที่ใช้

Visitors: 64,051