ฉนวนใยแก้ว (FIBER GLASS INSULATION)

ฉนวนใยแก้ว (FIBER GLASS INSULATION)

 

    โดยทั่วไปแล้ว ฉนวนใยแก้วนั้นจะมีคุณสมบัติใช้เพื่อเป็นฉนวนกันความร้อน และความเย็น หรือใช้เพื่อดูดซับเสียง โดยฉนวนใยแก้วนั้นสามารถนำไปใช้งานในหลายๆลักษณะเช่น ฉนวนใยแก้วสำหรับหุ้มท่อลม, ฉนวนใยแก้วสำหรับงานหลังคา, ฉนวนใยแก้วสำหรับงานผนัง, ฉนวนใยแก้วสำหรับงานปรับอากาศ เป็นต้น

 

ฉนวนใยแก้วที่บริษัทมีสต๊อกได้แก่

 

  1. ฉนวนใยแก้ว Microfiber รุ่น FL (ฉนวนใยแก้วเป็นสีเหลือง)
  2. ฉนวนใยแก้ว ตราช้าง รุ่น FRK (ฉนวนใยแก้วเป็นสีเขียว)

 

ทั้งสองรุ่นนี้จะเป็นรุ่นมาตรฐานที่ใช้กันสำหรับการหุ้มท่อลมในงานปรับอากาศเพื่อป้องกันการเกิดหยดน้ำ (Condense) หรืออาจจะนำไปปรับใช้เพื่อป้องกันความร้อน และความเย็นในงานอื่นๆก็ได้

 

การเลือกซื้อ 

 

ฉนวนใยแก้วจะเลือกจาก "ความหนา" และ "ความหนาแน่น"

 

ความหนา คือ ความหนาของฉนวนใยแก้ว โดยทั่วไปแล้วจะมีความหนา 2 แบบคือ 1 นิ้ว(25mm.) และ 2 นิ้ว(50mm.)

 

ความหนานแน่น คือ ความแน่นของตัวฉนวนใยแก้วสามารถเลือกได้คือ 16Kgและ 24Kg3

 

Visitors: 69,910