TO-ข้อต่อเหลี่ยมเยื้องศูนย์

TO : ข้อต่อเหลี่ยมเยื้องศูนย์

วัสดุ:       สังกะสี (GIS) หรือ แสตนเลส(SUS)

คุณสมบัติ:   ผลิตโดยขึ้นรูปหน้าแปลนในตัวท่อลม จึงทำให้ลดการรั่วของลมได้น้อยลง

ขนาด DxW: 150x150 - 900x900 mm.

Visitors: 69,906