E45-ข้องอ45 องศา

E45-ข้อต่อ45องศา

วัสดุ : สังกะสี (0.45~1.2มม.) ,  แสตนเลส(0.4~1มม)
 
คุณสมบัติ : ท่อประกอบแบบเชื่อมจุด 2-4ชิ้น ตะเข็บ Double Seam

 มีทั้งการเชื่อมจุด Spot และตะเข็บตั้ง Standing Steam 2แบบการเชื่อมต่อมีทั้งแบบลดขนาดวงนอก และแบบหน้าแปลนเหล็กฉากหรือเหล็กแบน

ขนาด: 75 ~ 1200 มม. 

 

Visitors: 65,989