หัวจ่าย(GRILLE)

 ในงานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ ที่ต้องใช้ท่อDuct เพื่อส่งลมไปยังส่วนต่างๆ ของอาคารจำเป็นจะต้องมีหัวจ่ายลม (กริล) หรือหน้ากากแอร์ เพื่อบังคับทิศทางลมไปตามความต้องการ ผลิตด้วยอลูมิเนียมคุณภาพสูง หนา 1.1 มิลลิเมตรจึงมีความแข็งแรงทนทาน เสริมความเข็งแรงอีกขั้นด้วย Stamped Corner ที่มุม ทั้ง 4 ด้าน

หน้ากากแอร์ (Air Grille) )มีชื่อเรียกต่างๆดังนี้ 
- หัวจ่ายแอร์ หรือ หน้ากากลมส่ง (Supply Air Grille)
- หัวลมกลับหรือหน้ากากลมกลับ (Return Air Grille) 
- หัวระบายอากาศหรือหน้ากากระบายอากาศ (Exhaust Air Grille)
- หน้ากากอากาศบริสุทธิ์ (Fresh Air Grille)

 

  • หัวจ่ายกลม

  • หัวจ่าย JET

  • หัวจ่าย 4 ทิศทาง

  • หัวจ่ายใบ 2 ชั้น

  • หัวจ่ายลมกลับ

  • หัวจ่าย SLOT

  • หัวจ่าย Ball Jet

Visitors: 67,938