ข้อต่อกลม (FITTINGS)

 

ข้อต่อกลม

อุปกรณ์ต่อท่อเพื่อให้ได้ตามแบบที่เราออกแบบมา เเละเพื่อให้ลมเดินทางได้ดีซึ่งข้อต่อท่อกลมประกอบไปด้วย อาทิ ข้องอ 90 องศา ข้องอ 45 องศา  ข้อต่อสามทาง ข้อต่อสี่ทาง

วัสดุ : Gavanize , Stainless ,Steel

 • E45 : ข้องอ 45 องศา

  วัสดุ : Gavanize , Stainless , Steel
 • E90 : ข้องอ 90 องศา

  วัสดุ : Gavanize , Stainless , Steel
 • RDC : ข้อลดกลม (ลดเซ็นเตอร์)

  วัสดุ : Gavanize , Stainless , Steel
 • RDC-1 : ข้อลดกลม (เยื้องศูนย์)

  วัสดุ : Gavanize , Stainless , Steel
 • RTR : กลมเหลี่ยม ( ลดเซ็นเตอร์)

  วัสดุ : Gavanize , Stainless , Steel
 • RTR-1 : กลมเหลี่ยม (เยื้องศูนย์)

  วัสดุ : Gavanize , Stainless , Steel
 • OF : ท่อเยื้องศูนย์

  วัสดุ : Gavanize , Stainless , Steel
 • RT1 : สามทาง T

  วัสดุ : Gavanize , Stainless , Steel
 • RT2 : สามทางเฉียง

  วัสดุ : Gavanize , Stainless , Steel
 • RT3 : สามทาง T ลดในตัว

  วัสดุ : Gavanize , Stainless , Steel
 • RT4 : สามทางเฉียงลดในตัว

  วัสดุ : Gavanize , Stainless , Steel
 • RT6 : สามทางเฉียง + ข้องอ 45

  วัสดุ : Gavanize , Stainless , Steel
 • RT7 : สามทาง Y

  วัสดุ : Gavanize , Stainless , Steel
 • RT8 : สามทาง Y แบบลดในตัว

  วัสดุ : Gavanize , Stainless , Steel
 • RT9 : สามทาง Y +ข้องอ 45

  วัสดุ : Gavanize , Stainless , Steel
 • TX : ข้อต่อ สี่ทาง

  วัสดุ : Gavanize , Stainless , Steel
 • RTH : Rain Hood

  วัสดุ : Gavanize , Stainless , Steel
 • PC : ข้อต่อกลม

  วัสดุ : Gavanize , Stainless , Steel
 • EC : ปิดตูดกลม

  วัสดุ : Gavanize , Stainless , Steel
 • LE1 : ปล่องลม แบบหมวกจีน

  วัสดุ : Gavanize , Stainless , Steel
 • LE2 : ปล่องลม

  วัสดุ : Gavanize , Stainless , Steel
 • SAD : ข้อต่ออ้านม้า

  วัสดุ : Gavanize , Stainless , Steel
 • SAD1 : ข้อต่ออ้านม้าแบบเฉียง

  วัสดุ : Gavanize , Stainless , Steel
 • FGA : หน้าแปลนแบบแบน ( Flat Bar )

  วัสดุ : Steel , Stainless
 • FGL : หน้าแปลนฉาก

  วัสดุ : Steel , Stainless
Visitors: 67,938