วอลุ่มดัมเปอร์เหลี่ยม

MD1 : Rectangular control dumper(วอลลุ่มดัมเปอร์เหลี่ยม แบบมือโยก)

MD2 :Rectangular control dumper(วอลุ่มดัมเปอร์เหลี่ยม แบบพวงมาลัย)

MD3 : Rectangular control dumper (วอลุ่มดัมเปอร์เหลี่ยม แบบมอเตอร์)

วัสดุ:           สังกะสี (GIS) หรือ แสตนเลส(SUS)

คุณสมบัติ:  ชุดควบคุมแบบมือโยก เสริมความแข็งแรงโดยการกรีดร่องกลางและสันนูนทั้งสองข้าง สะดวกในการประกอบกับท่อลม

ขนาด:        Diameter 4นิ้ว-40นิ้ว

 

Visitors: 69,909