ADG-หัวจ่ายใบพัด 2 ชั้น ใบแนวตั้ง,ใบแนวนอน(Double Deflection Air Grille (Vertical)

ADG-V : หัวจ่ายใบพัด 2 ชั้น ใบพัดแนวตั้ง 

ADG-H : หัวจ่ายใบพัด 2 ชั้น ใบพัดแนวนอน

ADG+VD :หัวจ่ายใบพัด2ชั้น+VD ปรับลม

วัสดุ:          อลูมิเนียม

คุณสมบัติ:  ใบจ่ายลม 2 ชุด แนวดิ่งอยู่ด้านหน้า แนวนอนอยู่ด้านหลัง ใบสามารถปรับองศาได้อิสระ

ขนาด: สอบถาม

Visitors: 66,000