TR-ท่อเหลี่ยมลด

TR1 : Rectangular (ท่อเหลี่ยมลด) เซ็นเตอร์

TR2 : Rectangular (ท่อเหลี่ยมลด) เยื้องศูนย์

วัสดุ:          สังกะสี(GIS) หรือ แสตนเลส(SUS)

คุณสมบัติ:  ผลิตโดยขึ้นรูปหน้าแปลนในตัวท่อลม จึงทำให้ลดการรั่วของลมได้น้อยลง

ขนาด: ตั้งแต่ 4"-60"

 

Visitors: 69,908