NE-ท่อเหลี่ยม 45,90 องศา

NE1 : 45 Angle Rectangular (ท่อเหลี่ยม 45 องศา)แบบ1

วัสดุ:       สังกะสี หรือ สแตนเลส

คุณสมบัติ:   ผลิตโดยขึ้นรูปหน้าแปลนในตัวท่อลม จึงทำให้ลดการรั่วของลมได้น้อยลง

ขนาด DxW: 150x150 - 900x900 mm.

 

NE2 : 45 Angle Rectangular (ท่อเหลี่ยม 45 องศา) แบบ2

 

วัสดุ:       สังกะสี หรือ สแตนเลส

 

คุณสมบัติ:   ผลิตโดยขึ้นรูปหน้าแปลนในตัวท่อลม จึงทำให้ลดการรั่วของลมได้น้อยลง

 

ขนาด DxW: 150x150 - 900x900 mm.

 

EL : 90 Angle Rectangular (ท่อเหลี่ยม 90 องศา)

วัสดุ:        สังกะสี หรือ สแตนเลส

คุณสมบัติ:   ผลิตโดยขึ้นรูปหน้าแปลนในตัวท่อลม จึงทำให้ลดการรั่วของลมได้น้อยลง

ขนาด DxW:    150x150 - 900x900 mm.

Visitors: 69,908