RT4-ข้อต่อ 3 ทางเฉียงลดในตัว

RT4 : Lateral with reducing (ข้อต่อ 3 ทางเฉียงลดในตัว)

 

วัสดุ:           สังกะสี หรือ สแตนเลส

คุณสมบัติ:   ใช้เป็นข้อต่อระหว่างท่อกลมขนาดต่างกัน มีทั้งการเชื่อมจุด Spot การเชื่อมต่อมีทั้งแบบลดขนาดวงนอกและแบบหน้าแปลนเหล็กฉากหรือเหล็กแบน

ขนาด:        Diameter 4นิ้ว-54นิ้ว Thickness 0.5มม.-1.0มม.

Visitors: 67,942