RT2-ข้อต่อ 3 เฉียง

RT2 : Reducing tee (ข้อต่อ 3 ทางเฉียง) 

วัสดุ:          สังกะสี หรือ สแตนเลส

คุณสมบัติ:  ใช้เป็นข้่อต่อระหว่างท่อกลมมีทั้งการเชื่อมจุด Spot การเชื่อมต่อมีทั้งแบบลดขนาดวงนอกและแบบหน้าแปลนเหล็กฉากหรือเหล็กแบน

ขนาด:        Diameter 4นิ้ว-54นิ้ว Thickness 0.5มม.-1.0มม.

Visitors: 64,048