RTH-ครอบกันฝน

RTH1 : Rain Hood (คลอบกันฝน)แบบกลม

วัสดุ:            สังกะสี(GIS) หรือ แสตนเลส(SUS)

คุณสมบัติ:    ผลิตโดยขึ้นรูปหน้าแปลนในตัวท่อลม จึงทำให้ลดการรั่วของลมได้น้อยลง

ขนาด:          W= 6นิ้ว-44นิ้ว   H= 6นิ้ว-48นิ้ว

RTH2 : Rain Hood (คลอบกันฝน)ใส่ตะแกรง แบบกลม

วัสดุ:            สังกะสี(GIS) หรือ แสตนเลส(SUS)

คุณสมบัติ:    ผลิตโดยขึ้นรูปหน้าแปลนในตัวท่อลม จึงทำให้ลดการรั่วของลมได้น้อยลง

ขนาด:          W= 6นิ้ว-44นิ้ว   H= 6นิ้ว-48นิ้ว

 

Visitors: 66,002